LIVING LANDSCAPE – mostra itinerante

Paesaggio vivo del Carso, un progetto di ricerca per riconoscere e valorizzare il patrimonio culturale e l’ambiente transfrontaliero

inaugurazione venerdì 14 luglio, alle ore 18.30

La mostra è stata prodotta all’interno del progetto europeo di ricerca sul Paesaggio del Carso che ha visto la collaborazione di importanti istituzioni slovene e italiane, come l’Univerza na Primorskem/Università del Litorale in veste di leader partner, La Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del FVG, Javni Zavod za varstvo kulturne dediščine (l’Istituto sloveno per la tutela del patrimonio culturale), La Provincia di Trieste, Javni Park Škocjanske jame (Il Parco delle grotte di San Canziano), Il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina.

La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2018.

Per informazioni:
sportellonatura@comune.trieste.it

 


LIVING LANDSCAPE
Karst living Landscape, a research project aimed at recognizing and enhancing the cultural heritage and the cross-border environment

Inauguration of the travelling exhibition of the European project
Friday, July 14 at 6.30 pm

The exhibition was produced within the European Landscape Research Project, which benefited of the collaboration of important Slovenian and Italian institutions such as the University of the Litoral as partner leader, the FVG Superintendence for historical, artistic and ethno-anthropologic heritage, the Slovenian Institute for the Protection of Cultural Heritage, the Province of Trieste, the San Canziano Public Park, the Municipality of Duino Aurisina.
The exhibition will be open until 6 January 2018.
Given the importance of the exhibition, your presence will be particularly welcome

info: sportellonatura@comune.trieste.it

 


LIVING LANDSCAPE
Živa krajina Krasa, raziskovalni in izobraževalni projekt na področju poznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja.

v petek, 14.julija, ob 18.30h v prostore Naravoslovnega muzeja Trst, in Via Tominz, nr. 4

Razstavo so pripravili partnerji slovenskih in italijanskih inštitucij v sklopu evropskega projeta o Kraški Krajini. V pripravi raziskovalnih razstavljenih materjalov so sodelovali: vodilni partner Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del FVG (Nadzorništvo Furlanije Julijske Krajine  za zgodovino, umetnost in etno-antropologijo), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Provincia di Trieste (Tržaška Pokrajina), Park Škocjanske jame, Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina. Razstavo si bodo obiskovalci lahko ogledali do 6. Januarja 2018.
Vabljeni!

Informacije na: sportellonatura@comune.trieste.it

Museo Accessibile

Un progetto che si articola in due percorsi divulgativi semplificati, utili a favorire la visita

Condividi